Dintre toate mijloacele de transport, ascensoarele au probabil cea mai mare frecvenţă de opri şi porniri. Durata de viaţă a unui lift depinde de numeroşi factori, cel mai important ar fi numărul de utilizări, dar şi modul de utilizare, tratamentul din partea oamenilor, întreţinere etc. În general, un lift funcţionează între 15 şi 20 de ani. Cu cât sunt mai bune condiţiile de utilizare, cu atât durata de funcţionare este mai mare. Durata de funcţionare, desigur, nu este singurul motiv pentru care noi propunem soluţii de modernizare a lifturilor existente, ci şi pentru a îmbunătăţi facilităţile clădirii dumneavoastră.

Panouri electrice cu microprocesor

imagine 6
Noile panouri de comandă controlează mai amănunţit şi precis modul de funcţionare al unui lift şi, astfel, se poate face economie de timp şi energie cu până la 20% faţă de sistemele vechi cu relee.

Siguranţă sporită

Multiple cerinţe pentru ascensoare au fost implementate în normele de profil în ultimii ani. Acestea nu sunt în totalitate respectate de sistemele de comandă vechi. Un sistem electric nou poate folosi dispozitive de măsură pentru greutate, bariere de fotocelulă pe întreaga înălţime a uşilor, sisteme de comunicaţie de urgenţă, factori ce duc la sporirea securităţii ascensoarelor.

Consum redus de energie


imagine 8
Panourile de comandă ale lifturilor, echipate cu convertizoare de frecvenţă (VVVF) oferă control mai eficient aspupra motoarelor şi, astfel, se poate realiza o economie de energie cu până la 40% faţă de varianta veche de lifturi cu două viteze.

Îmbunătăţirea calităţii

Sistemele de control avansate folosesc tehnologie electronică de ultimă generaţie pentru a oferi fiabilitate, flexibilitate şi performanţe sporite.

Îmbunătăţirea imaginii ascensorului


imagine 7
Există multiple modalităţi de a cosmetiza lifturile actuale, cu o gamă largă de materiale şi culori. Alegeţi propriul design în concordanţă cu necesităţile clădirii dumneavoastră.